Jag vill som nyvald förbundsordförande tacka förbundets medlemmar för en fantastik riksstämma. Jag vill också tacka för det förtroende som jag har fått. Vi har en väldigt spännande tid framför oss.

Under riksstämman har jag fått chansen att prata med många medlemmar om vad Unga Forskare är för dem. Vad det betyder på det personliga planet, vad det betyder för det framtida yrkesvalet och vad Unga Forskare i förlängningen betyder för mänskligheten. Och det är med en enorm värme och passion som våra medlemmar berättar om förbundets verksamhet och det arbete de gör varje dag för att främja intresset för naturvetenskap och teknik.

Genom den nya verksamhetsplanen har förbundet fått verktyg och riktningar för att lyfta förbundet inom områdena gymnasieskolan, medlemmar och exponering. Jag ser mycket fram emot att arbeta kring de här frågorna tillsammans med er alla!