Uppsala amatörastronomer, UAA, ägnar sig åt vetenskapspopularisering, stjärnvisningar, observationer, teleskopbygge, kurser och föredrag inom astronomi.

Uppsala amatörastronomer bjuder in allmänheten till stjärnvisningar vid Gamla  observatoriet i Observatorieparken i Uppsala varje tisdag under  vinterhalvåret och samarbetar med Institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala Universitet. Dessutom har föreningen ett eget klubbobservatorium utanför Uppsala kallat Sandvretens observatorium med en Newtonreflektor. En ny byggnad för ett professionellt datorstyrt teleskop för fjärrobservationer via internet  färdigställdes i höstas, dessutom har medlemmar besökt nationella astronomiträffar bl a Värmland Star Party.

UAA är en förening som funnits i hela 30 år, och jubileet firades  förra året med champagne, snittar och föredrag om bl a solforskning och  möjligheter till liv i rymden. Föreningen ger ut medlemstidningen Telescopium. Besök föreningen på http://uaa.nu