Om knappt två veckor, helgen 11-12 juni, samlas förbundsstyrelsen på kansliet i Stockholm för att ha sitt andra möte efter Riksstämman. Den stora frågan på dagordningen är antagandet av årets måldokument, som sätter målen för allt arbete och all verksamhet som ska utföras under resten av 2011, och även lite 2012. På dagordningen finns även beslut om vilka frågor som styrelsen ska ta tag i under sommaren, i form av utredningar eller motsvarande.

Alla medlemmar som vill är välkomna att närvara under det protokollförda mötet på söndagen, 12 juni, då alla beslut fattas. Av praktiska skäl vill vi att alla som vill närvara anmäler sig till mig, på andreas.svensson@ungaforskare.se senast en vecka i förväg.