Senast den 31 augusti 2011 kan man ansöka hos Boverket om utvecklingsbidrag till ungdomsverksamhet i allmänna samlingslokaler. Till allmänna samlingslokaler kan man få bidrag för att anpassa eller utrusta lokalen på ett sätt som särskilt främjar ungdomars kultur- och fritidsverksamhet. Även andra insatser som syftar till att utveckla verksamheten för ungdomar i lokalen kan få stöd. Läs mer här: http://www.boverket.se/Bidrag–Stod/Lokal/Allmanna-samlingslokaler—utvecklingsbidrag/