Var med och bygg upp förbundets nya system för ämnesspecifikt medlemsstöd! Som ämnesprojektledare erbjuder du stöd och support, medlemsförmåner, tips och inspiration till våra medlemmar inom ett specifikt ämne inom naturvetenskap och teknik. Samtidigt får du möjlighet att utveckla ditt ledarskap och knyta många värdefulla kontakter. Vilket ämne brinner just du för? Läs mer om uppdraget här.