Bli projektledare för 2012 års viktigaste arrangemang – Riksstämman! Där träffas våra medlemmar för att påverka vilken riktning förbundet ska utvecklas i och träffa och inspirera varandra. Som projektledare ansvarar du för planerande och genomförande och arbetsleder en arrangörsgrupp. Läs mer om uppdraget och hur du söker här!