Förbundsstyrelsen söker nu personer som vill delta i en arbetsgrupp som ska arbeta med Unga Forskares omvärldsbevakning. Vi är idag beroende av massor av faktorer i samhället och vår omvärld för att allt ska fungera. Exempelvis …

… ungas intresse av att bilda föreningar.
… projektarbetet på gymnasiet.
… statliga, regionala och kommunala bidrag.
… svenska företag och institutioners intresse av att i framtiden få kompetent arbetskraft (så att de idag stödjer oss).
… lagstiftning och regler kring ideella föreningar.
… ungdomars respektive samhällets inställning till naturvetenskap och teknik.

Funderar man så hittar man snabbt många faktorer som vi inte kan påverka direkt, men som samtidigt påverkar oss. Det kan handla både om att fundament för nuvarande verksamhet kommer att förändras (det klassiska föreningslivet lockar färre och färre, hur ser framtiden ut på det området?), och om att nya möjligheter dyker upp (ta bara en sån trivial sak som att unga spenderar mer tid framför datorn nu än för tio år sedan).

För att få bättre kontroll och underlag till förbundets strategi vill förbundsstyrelsen under hösten tillsätta en arbetsgrupp som ska fundera på hur en effektiv omvärldsbevakning ska se ut för Unga Forskare, och samtidigt påbörja själva arbetet med att omvärldsbevaka. Den här arbetsgruppen är tänkt att bestå av en förbundsstyrelseledamot och några aktiva i förbundet. Arbetet kommer att pågå till början på december, då gruppen förhoppningsvis har gjort en grundläggande kartläggning och tagit fram en struktur för hur arbetet ska fortsätta mer permanent.

Arbetssätt och ambitioner är till stor del upp till gruppen, men skulle till exempel kunna handla om storleksordningen ett telefonmöte och några timmars arbete per vecka. Intressanta arbetsuppgifter och insikter utlovas!

Skulle du vara intresserad av att vara med i arbetsgruppen? Eller blev du åtminstone nyfiken, så att du vill veta mer? Hör av dig till andreas.svensson@ungaforskare.se