I Kemiolympiaden utses Sveriges delegation till den Internationella Kemiolympiaden som 2012 äger rum i Washington, USA. Vill du eller din klass delta i uttagningen? Anmäl er på www.chemsoc.se/kemiolympiaden.aspx senast den 1 oktober! Tävlingen anordnas av Svenska Kemistsamfundet.