Kungl. Vetenskapsakademien tilldelar Gregori Aminoffpriset i kristallografi 2012 Marat Yusupov, Gulnara Yusupova och Harry F. Noller ”för deras kristallografiska studier av ribosomer och dessas roll i tolkningen av livets genetiska kod”. Om DNA är livets egna ritningar så är ribosomerna dess monteringsfabrik. Ribosomer finns i varje cell och det är där instruktionerna nedtecknade i vårt DNA översätts till funktionsdugliga proteiner.

Pristagarna har kartlagt ribosomstrukturer ner till atomnivå, vilket lägger grunden för skräddarsydda antibiotika.

Läs mer om priset och pristagarna på www.kva.se/sv/pressrum/Pressmeddelanden-2011/Aminoffpriset-2012