Siffrorna är det medlemsunderlag som Ungdomsstyrelsen har beviljat oss bidrag för; http://www.ungdomsstyrelsen.se/art/1,2072,6384,00.html(på grund av fördröjningen när bidraget betalas ut, så är statistiken förskjuten två år; 2011 fick vi bidrag för för 2009 års medlemsantal), förutom siffrorna för 2010 som är den siffra vi har rapporterat, och som bidraget nästa år kommer att beräknas på.

 

För er som vill rita grafen själva, så kommer här matlab-koden till den:

year = [2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010];
members = [2174, 2205, 1228, 1447, 2325, 3521, 3185, 6485];
plot(year,members)
axis([2003 2011 0 8000])
xlabel('År')
ylabel('Antal medlemmar i Förbundet Unga Forskare')