Studenter med utbildning inom teknik kommer att efterfrågas i hög grad på arbetsmarknaden i framtiden. Särskilt eftertraktade är studenter med dubbla examen, som både är specialister och har en bred kompetens på fler områden.

Läs hela artikeln på http://allastudier.se/artiklar/643-bli-efterfr%C3%A5gad-i-framtiden/