Stiftelsen Chelha utlyser bidrag till organisationer, personer eller projekt som har som ändamål att uteslutande eller så gott som uteslutande:

  • Främja vård och uppfostran av barn
  • Lämna bidrag till undervisning eller utbildning
  • Bedriva hjälpverksamhet bland behövande
  • Främja vetenskaplig forskning
  • Främja nordiskt samarbete

Deadline för 2011 års ansökningsperiod är 15 oktober. Ansökningsblankett och mer information finns på chelha.se