I Linköping har sex eldsjälar inom Förbundet Unga Forskare gått samman för att skapa den första alumniföreningen inom Unga Forskare, Linköpings Alumni Sammanslutning. Syftet med föreningen är att tidigare aktiva medlemmar ska få möjlighet att under informella former mötas och utbyta tankar och idéer inom naturvetenskap (och säkert mycket annat). Om du tidigare varit aktiv i Unga Forskare och nu håller till i Linköpingsområdet; passa på att bli medlem via länken nedan!

https://docs.google.com/spreadsheet/embeddedform?formkey=dGJPN01MWDcxaW9JR003eHo0bkdtRlE6MQ