Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har inrättat ett nytt karriärprogram för unga forskare; Wallenberg Academy Fellows. Programmet innebär långsiktiga resurser för de mest lovande unga forskarna inom alla ämnen. Med sina 1,2 miljarder kr blir det stiftelsens största satsning någonsin och ska omfatta 125 forskare under fem år. Forskarna kommer att få upp till 7,5 miljoner kr var och efter 2016 har man möjlighet att ansöka om ytterligare finansiering.

De första Wallenberg Academy Fellows kommer att utnämnas under hösten 2012.

Video och mer information om utlysningen finns på www.wallenbergacademyfellows.se