Vad händer när man samlar 50 Unga Forskare på en kursgård och låter dem prata med varandra?

På årets utbildningshelg hände massa saker. Bland annat pratade Nils Anlind om kommunikation och hur vi ska kunna kommunicera för att visa upp förbundet som en helhet. Han pratade även om hur vi kan använda oss av förbundets forum för att hjälpa varandra i våra projekt genom en öppnare kommunikation. Ämnesprojektledarna Rikard Ahrgren och Alexander Osika berättade om ämnesföreningarna. Detta efterföljdes av ett sammarbetspass av Tove Ladberg där främst projektledare, ämnesprojektledare och distrikt fick fundera på hur de ska stötta och dra nytta av varandra. Det hölls även nätverkspass för ordförande, projektledare, kassörer, valberedare, revisorer med flera. Och så klart den traditionella mångkampen, i år av Therese de Haan.

Utbildningshelgerna är en av de viktigaste händelserna på Unga Forskare-året. Här lär vi oss saker så att vi blir ännu bättre. Vi träffar varandra och får massa nya idéer om hur man kan samarbeta eller genomföra nya häftiga saker tillsammans. Allt vi lär oss kan vi ta med oss hem och lära de som ej var med på utbildningshelgen. Det ger en massa energi till det vardagliga arbetet. Framför allt har förbundet sedan den första KickOffen 2008 allt mer börjat verka som en enhet där samarbeten mellan distrikt och verksamhetsgrupper blir allt vanligare. Och att vara på utbildningshelgen har i alla fall alltid gett mig känslan av att vara del av något större.

Jag skulle vilja rikta ett stort tack alla deltagare som varit med skapat denna helg, utan er blir det ingenting! Och särskilt vill jag tacka Egzona, matfunktionärer och kansliet som har sett till att vi fick träffas och ordnat det så bra på alla sätt och vis! Varmt tack!

Och för att svara på frågan jag ställde det första jag gjort: Vad händer när man samlar 50 Unga Forskare på en kursgård och låter dem prata med varandra?
Det det föds idéer, knyts kontakter och enar!