Vi har nöjet att välkomna Kei Landin som projektledare för Riksstämman 2012!

Riksstämman är förbundets högsta beslutande organ och årets viktigaste händelse. Nästa Riksstämma äger rum på hösten 2012.