Men vad betyder det i praktiken? Att fotoner kan uppstå ur vakuum! Här finns en utförligare beskrivning av experimentet och dess vetenskapliga konsekvenser.

Forskare vid Chalmers Tekniska Högskola har nu lyckats att bevisa något som kvantmekaniken länge förutspått, nämligen att virtuella fotoner kan knuffas in i verkligheten av en spegel som rör sig nära ljusets hastighet.