Nu är det dags att årsrapportera din förening! För att vara ansluten till Unga Forskare måste varje förening göra en årsrapportering i vårt medlemsregister varje år.

I den årsrapporten fyller kontaktpersonen för föreningen i alla medlemmar som varit medlemmar under året, deras kontaktuppgifter samt vilket datum de anslöts/förnyade sitt medlemskap i föreningen. Ni ska även fylla i vilken verksamhet föreningen haft under året, samt info och kontaktuppgifter till föreningen och en kontaktperson. Läs mer på www.ungaforskare.org/medlem