Vi har nu tillsatt ämnesprojektledare för samtliga ämnen inom naturvetenskap och teknik! Våra projektledare är duktiga, ämneskunniga, inspirerande och drivande personer som kommer att lyfta förbundets nya ämnesstöd till nya nivåer under 2012! Läs mer om ämnesstödet och våra projektledare på www.ungaforskare.org/verksamhet-inspiration