Tomas Klingström har invalts i Anders Wall-stiftelsens stipendiekommitté. Klingström är en av grundarna till Uppsala Naturvetenskapliga Förening som engagerar studenter på Uppsala Universitet för att tidigt komma in i forskning, och han arbetar för närvarande med sin licentiatavhandling på Sveriges Lantbruksuniversitet.