I samarbete mellan Observatoriemuseet och Förbundet Unga Forskare vänder vi oss till Dig som studerar inom ämnena astronomi, kemi eller geovetenskap. Under våren 2012 erbjuder vi Dig att presentera Din pågående eller genomförda forskning på Observatoriemuseet i Stockholm.

I en föreläsningsserie under temat ”Unga Forskare presenterar” får du möjlighet att presentera din forskning för både skolungdomar och allmänheten.  Syftet är att lyfta fram nya idéer, vara inspiratör för unga och skapa nyfikenhet.

På Observatoriemuseet skapas möten mellan allmänheten, skolungdomar och forskare!

Vid intresse, hör snarast av dig till
Daniel Madhani, generalsekreterare Förbundet Unga Forskare. daniel.madhani@ungaforskare.se
eller Mirja Lausson, museichef Observatoriemuseet. mirja.lausson@kva.se

Observatoriemuseet tillhör Centrum för vetenskapshistoria vid Kungl. Vetenskapsakademien, stiftad 1739. Akademien har till uppgift att främja vetenskaperna, företrädesvis matematik och naturvetenskap. För denna uppgift verkar akademien genom vetenskapliga institutioner, utgivning av vetenskapliga skrifter och annan upplysningsverksamhet, utdelning av understöd och belöningar samt med de medel i övrigt som står akademien till buds. Akademien håller förbindelser med utländska akademier och organisationer samt verkar även i övrigt för internationellt vetenskapligt arbete. Museet är inrymt i akademiens första egna byggnad från 1753. Fokus är att främja intresse för i första hand svensk vetenskapshistoria och att ställa ut och bevara vetenskapliga miljöer och akademiens historiska samlingar.