Vi är mycket glada att kunna berätta att projekt TEND under 2012 kommer fortsätta drivas av projektledare Nils Gustafsson! Nils kommer att arbeta på 20% från och med mars, till och med februari 2013. TEND är ett koncept som bygger på att gymnasieelever inspirerar högstadieelever att läsa vidare inom naturvetenskap och teknik, genom att showa för klasser. Gymnasieeleverna utbildas vid intensivhelger på universitet där de också får en inblick i livet som student och därmed också inspireras till fortsatta studier. TEND har under 2011 vuxit kraftigt och har knutit flera nya universitet och högskolor till förbundet.