Matematikbiennalen är ett arrangemang som hålls vartannat år där deltagare träffas för att diskutera matematik och matematiklärande. I år går det av stapeln 26-27 januari och det är för första gången Umeå universitets tur att vara värd.
2500 deltagare – lärare, skolledare, lärarutbildare, forskare och utställare – kommer att samlas i Umeå för att gå på föreläsningar och workshops för att lära sig mer om det senaste inom matematik och matematiklärande.
Arrangörerna hoppas att deltagarna ska få inspiration och nya idéer de kan använda i sin egen undervisning för att förbättra elevernas bristande matematikkunskaper.

Med Sverker Olofsson, mest känd från svt:s ”Plus”, som moderator kommer utbildningsminister Jan Björklund hålla ett föredrag på fredagen 27/1 kl. 9.45-10.45 i Aula Nordica.

 

Läs mer om Matematikbiennalen på deras egen hemsida eller på Umeå universitets hemsida:

http://matematikbiennalen.ncm.gu.se/

http://www.use.umu.se/samverkan/ruc/matematikbiennalen

http://www.teknat.umu.se/ViewPage.action?siteNodeId=4252&languageId=3&contentId=178930