Det är nu klart att Riksstämman 2012 kommer att gå av stapeln den 23-25 november på Göteborgs Universitets Konferenscentrum Wallenberg. All info kommer löpande att läggas upp på hemsidan under fliken Internt som du som medlem når när du är inloggad. Ta chansen att göra din förenings röst hörd. Välkommen på årets viktigaste arrangemang!