Riksstämman 2011 gav i uppdrag till förbundsstyrelsen att ta fram en strategi för Förbundet Unga Forskare. Nu är den här! Strategin är ett styrdokument som bestämmer förbundets fokus under de kommande fem åren. Strategin har antagits av styrelsen och ska fastställas på Riksstämman 2012. Läs strategin på http://www.ungaforskare.org/scientium/bloggar/diana-diez/vi-har-strategi

Riksstämman 2011 gav i uppdrag till förbundsstyrelsen att ta fram en strategi för Förbundet Unga

Forskare. Nu är den här! Strategin är ett styrdokument som bestämmer förbundets fokus under de kommande fem åren.

Strategin har antagits av styrelsen och ska fastställas på Riksstämman 2012. 

 

Varmt välkomna att diskutera strategin i forumet. Det går också bra att kontakta förbundsstyrelsen om man har några kommentarer och funderingar.

 

 

 


 

FÖRBUNDET UNGA FORSKARES STRATEGI

Strategin är antagen av förbundsstyrelsen, och kommer att läggas som proposition till Riksstämman 2012.

Vi tror att naturvetenskap och teknik handlar om att förstå och upptäcka världen – därför utvecklar Förbundet Unga Forskare ungas nyfikenhet. Vi är en plats för alla unga som vill upptäcka och utforska naturvetenskap eller teknik.

 

VERKSAMHETSSTÖD 

Hos oss utvecklar unga verksamhet som stöttar andra ungas upptäckande. Verksamheterna ska vara rikstäckande och ha god syftesuppfyllnad. Därför är det viktigt att vi tillhandahåller ett heltäckande stöd så att verksamheten når sin fulla potential.

 

INKUBATOR 

För att starta nya projekt inom organisationen krävs en struktur som utvecklar tankar till verksamhet. Därför har vi en inkubator som hjälper unga förverkliga idéer.

 

UNGT LEDARSKAP

Vi tror att unga inspireras bäst av unga. Därför ger vi dem ansvar att förverkliga idéer. Då når vi det bästa resultatet samtidigt som unga får möjlighet att utvecklas som människor och ledare.