Förbundet Unga Forskare har, tillsammans med distrikten, under de senaste åren avsatt nästan en halv miljon kronor till en utvecklingsfond. Fondens tillgångar förvaltas av ett fondutskott, och enligt stadgarna ska avkastningen gå till ”att utveckla förbundet, dess distrikt och föreningar samt deras verksamhet i enlighet med förbundets syfte”. Nu söker vi dig som är intresserad av att sitta med i utskottet. Läs mer på www.ungaforskare.org/organisation/lediga-uppdrag-tjanster!