Nu har anmälan öppnat till TEND 2012! Ta chansen att göra ett riktigt roligt och utvecklande projektarbete i höst. Du får inte bara utveckla ditt naturvetenskapliga tänkande och intresse genom att fördjupa dig inom kemi, fysik eller något annat ämne, utan får också utvecklas och stärkas som person. Av oss får du en utbildning i presentationsteknik och möjlighet att besöka något av Sveriges största universitet. Där får du de verktyg du behöver för att inspirera andra till fortsatta studier, men får också chans att själv prova på studier på universitetsnivå.

TEND är ett av Sveriges i särklass största inspirationsprojekt inriktat mot naturvetenskap och teknik och vi kommer i år hålla utbildningar på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, Lunds universitet och Umeå Universitet. Utbildningarna är helt kostnadsfria. Skynda dig att anmäla dig på www.ungaforskare.org/tend/ansokan, antalet platser är begränsat.