Grattis till Strängnäsföreningen Europaskolan för vetenskap! Medlemmarna strävar efter en Europaskola med inspirerande forskningsklimat där eleverna har alla förutsättningar att nå dit de vill med sin nyfikenhet på naturvetenskap. Föreningen bidrar ekonomiskt till elevprojekt och utgör en bro till universitet/högskola och mellan medlemmar och Förbundet Unga Forskare i stort.

Föreningen belönas med en plats i vår kommande årskalender! Vilka tycker du ska bli Månadens förening i juni? Nominera på www.ungaforskare.org/lokalt/distrikt senast den 31 maj!