Vad kommer den här strategin innebära för Förbundet Unga Forskare? Vad betyder det att satsa på versksamhetsstöd, inkubator och ungt ledarskap? I den avslutande delen av förbundsstyrelsens bloggserie om strategin presenterar vi lite tankar och idéer på vad strategin kan innebära.

Det här är det fjärde och sista inlägget i vårt fördjupande material kring den strategi som förbundsstyrelsen har tagit fram till Riksstämman 2012. Här kan man hitta inlägg nummer ett, två och tre, och själva strategin hittar du här.


För att vi ska kunna ta ett så genomtänkt och väldiskuterat beslut som möjligt finns det redan nu flera sätt för dig att kommentera och diskutera inläggen. Det kan du till exempel göra med kommentarsfunktionen här, i forumet eller genom att kontakta någon av oss i förbundsstyrelsen. Det finns även en brevlåda på startsidan där man kan posta sina frågor (anonymt).


Verksamhetsstöd

Att vi ska ge ett heltäckande stöd till våra egna projekt kan låta som en självklarhet, så varför har vi då valt att lyfta fram det här i strategin så tydligt? Vi vill betona att vi vill lägga våra resurser där vi tror att de gör mest nytta, alltså på verksamhet som utvecklar ungas intresse för naturvetenskap och teknik. Men för att våra egna verksamheter faktiskt ska göra nytta så är det förstås viktigt att de håller en hög kvalitet och når ut till många.

För att uppnå detta behöver vi göra det enkelt för verksamheterna att utvecklas. Det kan vi till exempel göra genom att bygga system som underlättar hantering av de praktiska bitarna som ofta kräver mycket arbete. Sådana moment är bland annat internutbildning, finansiering och marknadsföring mot skolan. Genom att vi samordnar sådant i förbundet så avlastas de enskilda projekten och får en säkrad grund. Vi har en hel del samordning redan idag, men vi tror att alla skulle tjäna på det om vi kunde bli ännu bättre på det.

Kontakten med finansiella samarbetspartners kan till exempel göras mer omfattande och långsiktigt, och bli mer effektiv för förbundet som helhet. På liknande sätt kan vi lägga upp vår kontakt med skolan. Genom att samla skolkontakterna kan vi lättare arbeta utifrån klara strategier för marknadsföring. Från skolans perspektiv blir det tydligare vad Unga Forskare är och alla våra verksamheter kan lyftas fram som en helhet. Eftersom att lärare i regel har mycket begränsat med tid till saker som inte är ordinarie undervisning är det jätteviktigt att vi erbjuder en enkel och stabil kontakt. Det här är ett arbete som redan nu är uppstartat i och med den projekttjänst som vi har tillsatt på kansliet.

Inkubator


Enligt svenska wikipedia har ordet inkubator två betydelser. Det kan vara ett värmeskåp som används för cellodlingar och det kan vara en plats där nystartade företag får stöd att växa, till exempel hjälp med marknadföring, kompetens, finansiering och nätverkande. Vi har lånat begreppet för att  beskriva ett system som liknar företagsinkubatorn (även om man naturligtvis kan dra paralleler till cellodlingarna också).

Syftet med vår inkubator är att starta ny verksamhet inom förbundet. Verksamhet som i sin tur når ut till många, där unga får utveckla sitt intresse för naturvetenskap och teknik. Inkubatorn ska då hjälpa ungas idéer på verksamhet att bli verklighet.

Vägen genom inkubatorn skulle till exempel kunna se ut såhär: Kim, 17 år, kommer på en bra idé på en verksamhet som skulle kunna utveckla intresset för naturvetenskap och teknik hos unga. Kim tar kontakt med vår inkubator, och man går tillsammans igenom såväl praktiska aspekter som hur stor nytta verksamheten skulle göra för ungas intresse för naturvetenskap och teknik. Om man är överens om att det är en bra idé, så går man vidare. Kim är projektledare och får stöd från förbundet, genom inkubatorn, till exempel så här:

  • Hjälp med att hitta finansiering. Med hjälp av vårt nätverk och kompetens kan vi hitta en lösning med finansiärer och samarbetspartners som passar verksamhetsidén.
  • Våra samarbetspartners som har ett särskilt intresse för vissa typer av verksamhet bidrar genom att dela med sig av sin kompetens.
  • Vi kan rekrytera fler unga till en projektgrupp som kan hjälpa Kim att genomföra projektet.
  • Vi kan ge utbildning, kunskap och de verktyg som behövs för att driva ett projekt. Till exempel inom områden som ledarskap, gruppdynamik, representation och ekonomi.
  • Hjälp att ta fram projektplan, mål och budget för projektet.
  • Marknadsföring genom förbundets kanaler och med förbundets välkända varumärke.
  • Nätverk och idéutbyten med andra unga som själva är projektledare för andra projekt.
  • Inspiration och pepp.
  • Uppföljning och utvärdering av mål och resultat.

Från förbundets sida kommer vi att vara särskilt måna om, förutom att idén blir verklighet, att följa upp verksamheten för att vi ska veta att den håller en hög kvalitet och uppfyller förvätningarna från våra samarbetspartners.

Så småningom börjar projektet rulla på mer stabilt och lämnar uppstartfasen. Det utvärderas, utvecklas och blir en etablerad verksamhet i Unga Forskare. Så länge som projektet drivs inom förbundet får det tillgång till det verksamhetsstöd som beskrivs i första delen av det här inlägget.

Ungt ledarskap

I Unga Forskare har vi alltid varit lite stolta över uttrycket “unga för unga”. Det betyder att vår verksamhet i största möjliga utsträckning drivs av unga och bygger på ungas idéer. Vi är också övertygade om att vi bäst utvecklar intresset för naturvetenskap och teknik hos unga genom att just låta unga ha en viktig roll i skapandet av vår verksamhet. Förbundet Unga Forskare ska vara en plats där man som ung blir sedd och får förtroende i arbetet med verksamheten.

Vi vill prioritera att de unga som skapar verksamhet hos oss får möjligheter till personlig utveckling och hjälp att växa i sin ledarroll. För att göra det behöver vi bland annat erbjuda relevant utbildning. Det här är något som vi redan idag är bra på, men som vi skulle kunna göra ännu bättre. Ett sådant arbete har startats upp lite smått i och med Akademin, vårt kursprogram för ideella. Men det handlar också om att vi värderar att våra aktiva får utvecklas på mer personliga ledarskapsområden, som till exempel coaching, personliga mål och feedback.

Att låta vår verksamhet ledas av unga som utvecklas genom att ta ansvar och få stöd och utbildning tror vi är en mycket viktig pusselbit för att vår verksamhet ska bli så bra det bara går.
Det är tack vare ungas drivkraft som vi kommer driva de grymmaste projekten. Det är tack vare ungas drivkraft som vi kommer att kunna utveckla ungas intresse för naturvetenskap och teknik maximalt. Det är så Förbundet Unga Forskare kommer gå från bra till bäst.

Här kan du skriva en kommentar i forumet!