I skolan har du säkert fått höra att nästan allt vårt DNA är “nonsens-DNA”; dvs utan funktion. I veckan visade projektet ENCODE att det är fel. Nu har 80 % av vårt genom känd funktion!

http://www.nature.com/news/encode-the-human-encyclopaedia-1.11312

ENCODE plockade upp där projektet HUGO, som sekvenserade det mänskliga genomet i början på 2000-talet, la av. Resultaten de gett oss har revolutionerat genetiken och kan komma att ha stora konsekvenser inom flera områden av biologi och medicin.