Skolverket har fått i uppdrag att ansvara för utvecklingsinsatser inom naturvetenskap och teknik mellan 2012 och 2016 och Förbundet Unga Forskare har fått förfrågan om att utse en representant till deras nationella referensgrupp. Sök platsen som vår representant idag! Läs mer här.