Idag stod det klart att Nobelpriset i Kemi kommer i år att delas ut till Robert J. Lefkowitz och Brian K. Kobilka för deras forskning om G-protein-kopplade receptorer.

GPCRs (G-protein-coupled receptors) skapar ett modulärt nätverk som kan skicka signaler över membraner, mellan celler och över stora delar av kroppen.

Med hjälp av Lefkowitz’ och Kobilkas’ framsteg har mekanismen bakom hur dessa receptorer fungerar i detalj klargjorts.

 

För att se hela utnämnandet, gå till:

http://www.nobelprize.org/mediaplayer/index.php?id=1831

 

För att läsa mer om arbetet, gå till:

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/2012/advanced-chemistryprize2012.pdf

 

 

Robert J. LefkowitzRobert J. Lefkowitz

Brian K. KobilkaBrian K. Kobilka