Vi välkomnar David Ebbevi som vår representant till Skolverkets referensgrupp för NT-projektet. David har lång erfarenhet från förbundets olika delar och har i sin nuvarande roll arbetat med påverkansarbete på nationell nivå.