Vi söker kreativa medlemmar som vill sitta med i en Fokusgrupp tillsammans med fyra gymnasielärare. Fokusgruppen kommer diskutera och utveckla idéer och förslag på verksamheter som utgår från frågeställningen:

Vad är en meningsfull verksamhet inom naturvetenskap för gymnasieungdomar och lärare utanför klassrummet?

Gruppen kommer att träffas på Observatoriemuseet i Stockholm onsdagen den 14e november. Vill du vara med och utveckla och planera kommande projekt med Förbundet Unga Forskare och Observatoriemuseet?  Kontakta Josefine Andersson vid frågor, om du vill veta mer om uppdraget eller om du vill skicka in din ansökan! Självkart står vi för resa, boende och mat om du behöver resa till Stockholm.
mejl: josefine.andersson@ungaforskare.se eller
mobil: 0736 – 60 60 67