Grattis till Gustav Johansson och Andreas Svensson som tar plats i Unga Forskares nomineringskommitté till Anders Walls stipendium! Båda har en lång bakgrund inom förbundet och ett brett intresse för forskning. Gustav har även själv tidigare mottagit stipendiet för ett forskningsprojekt om jäst.

Stipendiet innebär en möjlighet för mottagaren att satsa vidare på sin forskning, och kommittén väljer ut vilken eller vilka unga forskare som ska nomineras. Sedan tidigare sitter även Tomas Klingström i kommittén.