Sitt med i vår grupp som arbetar med att utvärdera och sätta siffror på hur väl vår verksamhet ger unga förutsättningar att utveckla sitt intresse för naturvetenskap och teknik! Du får fundera över vad som faktiskt är viktigt i förbundets verksamhet, och hur förbundet faktiskt gör skillnad för unga. Läs mer här!