Nu behöver man inte längre vara fem personer för att starta en projektgrupp i Unga Forskare! Enligt ett beslut från Riksstämman i november räcker det nu med två personer går ihop för att starta en projektgrupp. Ju fler man är i gruppen desto högre bidrag kan man dock söka. Förhoppningen är att förändringen ska underlätta för t ex elever som vill göra projektarbete tillsammans. Läs mer om hur du startar en projektgrupp här!