Den 27 september bjöd Tekniklyftet in till en nätverksträff för tekniklärare på Vetenskapens Hus. Kvällens program inleddes med en presentation av Förbundet Unga Forskare och deras verksamhet. Därefter fick alla lärare ta på sig labbrock och skyddsglasögon för att prova på några experiment som de kan använda i undervisningen på sina skolor.

Generalsekreteraren i Förbundet Unga Forskare, Daniel Madhani, inledde kvällen med att engagerat informera om förbundet och dess ideella verksamhet. ”Unga Forskare” har funnits sedan 1970-talet och man har nu över 14000 medlemmar över hela Sverige. Syftet är att ge ungdomar med intresse för naturvetenskap och teknik en möjlighet att utveckla detta som en fritidsaktivitet, på samma sätt som deras
kamrater kan ägna sig åt idrott, konst eller musik på sin fritid. Unga Forskare styrs av unga människor och de flesta medlemmarna är i åldern 15-22 år.

Efter Daniels inspirerande presentation, serverades smörgås och kaffe – som ett tillfälle att mingla, lära känna varandra och samla energi inför kvällens experiment. Redan innan sista kaffeslurken slunkit ner, dök nämligen Robert Piehl- Fridqvist upp i full labbmundering. Det var dags att gå till labbet och där väntade labbrockar och skyddsglasögon åt alla lärare. Robert och hans kollega Erik Vestersten, båda från Förbundet Unga Forskare, gick pedagogiskt igenom de fem laborationer som lärarna skulle få se och utföra denna kväll.

Syftet var att visa hur man med enkla medel och några få, billiga, kemikalier kan göra riktigt spännande experiment. Laborationerna var anpassade efter grund- och gymnasieskolans kursplaner och utformade så att de lätt kan utföras tillsammans med eleverna. Man började med en klassiker – ”skumormen”. Till denna behöver man bara tre ingredienser: väteperoxid (ca 35%), några droppar diskmedel samt lite kaliumjodid som katalysator. Resultatet blir ett snabbt växande varmt skum, då väteperoxiden (H2O2) sönderfaller till vatten (H2O) och syrgas (O2).

Denna laboration är enkel att genomföra i skolan, men man måste naturligtvis ha tillräckligt med utrymme för den mängd av skum som kan komma att bildas. Det blir dessutom ganska varmt, åtminstone i mitten av skummet!

Robert och Erik visade även hur man med en redoxreaktion både kan trolla fram och trolla bort färg i en från början färglös vätska, hur ”värmepåsar”/”fickvärmare” (vanliga inom friluftslivet) fungerar, hur man kan visualisera ljud i form av eldslågor, samt hur man faktiskt kan gå på vatten med hjälp av maizenamjöl! Det senare har man faktiskt kunnat se i större skala, i TV (Discovery) då man i programmet ”Mythbusters” testade detta koncept i en swimmingpool.

Kvällens övningar på Vetenskapens Hus fungerade förhoppningsvis som en katalysator för lärarna, genom att ge nya idéer till inspirerande laborationer som är
enkla att genomföra tillsammans med eleverna i skolans kemisalar. Spännande laborationer är en bättre inkörsport till nyfikenhet på naturvetenskapen och tekniken, än ekvationer och formler. Det gäller att väcka elevernas lust att ta reda på ”varför funkar det så?” och ”hur går det till?”.

Text: Tekniklyftet