Stort grattis!

Emil Larsson är bosatt i Luleå och studerar till civilingenjör – Industriell ekonomi. Emil har stor erfarenhet av Utställningen och i årets utställningsgrupp är han samordningsansvarig för alla regionala utställningar samt regionalansvarig för utställningen i Luleå.