Vi som tävlar på I-SWEEEP är två elever från Rudbeckianska Gymnasiet i Västerås som går vårt sista år på naturvetenskapliga programmet. Vi ställde ut vårt projekt som heter WaterPhoria (ni kan ju gissa vart namnet kommer ifrån!) i Stockholm och gick vidare till finalen på Tekniska museet där vi vann hela tre priser, varav ett av dem var en plats på I-SWEEEP.

Monter på I-SWEEEP

Ett av de största problemen i världen är avsaknaden av rent vatten och det är faktiskt så att det dör fler barn på grund av vattenbrist än i krig och dylikt! Vårt projekt handlar i stora drag om att försöka rena havsvatten till drickvatten genom att först filtrera, sedan destillera och därefter utsätta vattnet för ultraviolett strålning. Hela förloppet styrs av ett styrsystem som inte kräver någon mer energikälla än solen själv. 

Under byggandet av WaterPhoria 

Vi i montern minuter innan I-SWEEEP startade.