Dags att söka Sveriges största stipendium till unga forskare!
 
Anders Walls Unga Forskare-stipendium på 150.000 kronor är Sveriges största individuella stipendium för unga forskare inom det naturvetenskapliga området. Stipendiet delas årligen ut till en ung forskare som ännu inte avslutat sina akademiska grundutbildning, är kreativ och iderik samt har ett brinnande intresse för naturvenskap eller teknik. Stipendiet ska användas för stipendiatens fortsatta utveckling och forskning. Förutom stipendiesumman får stipendiaten förmånen att ingå i Wallumni, ett livaktigt nätverk bestående av tidigare Anders Wall-stipendiater inom bl.a. forskning, entreprenörskap, landsbygdutveckling och musik som träffas regelbundet och genomför internationella studieresor tillsammans. 
 
Anders Walls Stiftelser samarbetar sedan länge med Förbundet Unga Forskare i syfte att stödja ambitiösa och kreativa ungdomar som gjort framstående forskningsinsatser. Förbundet Unga Forskare tillsätter årligen en nomineringskommitté som bland ett stort antal ungdomar väljer ut och nominerar stipendiater. Det slutgiltiga beslutet fattas av styrelsen för Anders Walls Stiftelser. Stipendiet delas ut av Anders Wall vid en ceremoni i Stockholm den 10 mars. 
 
Sista ansökningsdag för stipendieansökan är den 1:a december 2013. För ytterligare information, se www.ungaforskare.org/anderswall
 
Kontaktperson: 
Tomas Klingström, ordf. nomineringskommittén