Vad är Gnistan?

Gnistan är ett projekt som ska öka intresset och stimulera ungdomar att intressera sig för naturvetenskap och teknik och öka viljan att söka sig till naturvetenskapliga och tekniska utbildningar på gymnasiet. Under hösten 2013 kommer Föreningen Svenska Science Centers och Unga Forskare att genomföra projektet med Vattenfall som samarbetspartner.

Projektet Gnistan riktar sig till ungdomar på högstadiet, som inte ännu valt en teknisk eller naturvetenskaplig inriktning till gymnasiet.

Gnistan 2013

Under hösten 2013 kommer Gnistan projektet att utföras på högstadieklasser i Luleå, Stockholm och Trollhättan. Tre klasser totalt deltar i projektet hösten 2013 och skall under 6 veckor arbeta kring frågan: ”Året är 2025. Alla människor i Sverige tillverkar själva den energi de behöver. Hur gör de det?”

Nu drar det i hop sig till våra visionsdagar


Gnistan innehåller även ett tävlingsmoment genom att en jury kommer att bedöma förslagen till lösningar utifrån ledord som t ex innovativ, genomtänkt och förnyande på respektive science centers visionsdag.
Den vinnande klassen på varje Science Center belönas med en plats på Unga Forskares årliga nationella utställning där de får presentera sig och sin lösning.

 

Läs mer om Gnnistan på vår Facebooksida