Här kommer nästa blogginlägg om propositioner. Gustav Johansson skriver om verksamhetsplanen.


Butterfly effect är en ganska roligt film eller hur? Varje beslut vi tar eller handling vi gör påverkar en serie av händelser som tillslut kan ge stora konsekvenser. Det är knepigt att veta vilka beslut man skall ta i alla lägen och gör man det på fel nivå eller fel tidpunkt finns ofta risken att man påverkar sådant som man inte alls vill påverka (Butterfly effect).


Det finns en fråga som jag vet att alla i hela förbundet vill påverka och det är vilken typ av servetter man använder under den middag som är på lördagen under Utställningen Unga Forskare. Det har varit ett hett ämne under lång tid och det är kanske dags att rikstämman skriver in i verksamhetsplanen att man skall ha gröna högkvalitativa servetter under denna middag?


Jag tror ni har förstått att jag är ironisk, men hur skall man då göra om man som medlem vill påverka? Vad borde man påverka? Förbundsstyrelsen har i år gjort ett stort arbete med att låta projektledare och kansli ta större ansvar för sin verksamhet. Att beslut och initiativ kommer nedifrån och upp är viktigt för att det skall vara roligt att engagera sig i ett unga forskare!


Men vi vill också att Rikstämman skall få ta de viktigaste besluten och en av de viktigaste besluten vi tar varje år är vilken typ av verksamhet vi skall göra för att uppnå vårt syfte. Ni som kommer ihåg tidigare verksamhetsplan kommer märka en stor skillnad, året förslag på verksamhetsplan täcker in hela hela förbundets verksamhet och svarar på frågan vilken typ av verksamhet skall vi ha i förbundet? Det lämnar utrymme för organisationen att under året forma verksamhet som täcker in detta behov och ett lämnar handlingsutrymme till förbundets entreprenörer ute i verksamheterna att driva sina projekt.

Vi ser fram emot att ha en ständigt aktuell diskussion i Unga Forskare kring vilken typ av verksamhet vi skall ha i förbundet. Vi hoppas att ni själva vågar driva frågan om att lägga till eller tar bort saker i verksamhetsplanen och att slutligen rikstämmans samlade åsikt samlas på ett papper som ligger till grund för ett nytt år av verksamhet som syftar till att ge unga förutsättningar att utveckla sitt intresse för naturvetenskap och teknik.