Utvecklingsfonden startade i Unga Forskare när det fanns ett överskott i verksamheten. Tanken var att genom att sätta av överskottet, kunde dessa pengar användas i händelse av neddraget bidrag från Ungdomsstyrelsen eller andra oförutsedda händelser. Det skulle också kunna användas vid särskilda satsningar eller investeringar.

Det har gått 5 år sedan Utvecklingsfonden startade och förbundsstyrelsen har i år tittat på hur det har fungerat hittills. Vi har identifierat tre områden där Utvecklingsfonden har stor förbättringspotential och vi tänker här berätta lite mer om varför vi föreslår dessa ändringar

1. Utvecklingsfonden delar ut för mycket pengar.

Rubriken kan verka något märklig. Utvecklingsfonden delar varje år 90 % av överskottet efter alla omkostnader som finns i samband med att driva fonden. Ändå minskar värdet av tillgångarna i fonden. I Sverige har vi ett mål om 2 % inflation. Det betyder att varje år så minskar värdet på pengar och den hundralapp som du för ett år sedan kunde köpa något för, kommer inte räcka detta år. I snitt kommer allt som kostade 100kr för ett år sedan att kosta 102kr.

Det är därför rimligt att se till att Utvecklingsfonden delar ut pengar efter att det har justerats för inflation, för att värdet i fonden inte ska minska.

2. Utvecklingsfondens förvaltning utnyttjar inte sin potential. 

Utvecklingsfonden har ett utskott som sköter hanteringen av fondens kapital. Förbundsstyrelsen har upptäckt att mycket tid investeras i att tillsätta och underhålla detta utskott. Utöver det så har utskottet tyvärr inte alltid den insikt som behövs för att förvalta pengarna. Det handlar om förhållandevis mycket pengar som några få ideella kan påverka i en negativ inriktning och det är svårt att säga vem som ansvar vid grov oförsiktighet. Det är olämpligt. Vi föreslår att förbundsstyrelsen varje år gör en bedömning av hur fonden ska förvaltas. Det kan vara att till exempel anlita någon som förvaltar den, eller tillsätta ett utskott om de anser att det finns personer med god kunskap inom förbundet och som är intresserade av att driva den.

3. Utvecklingsfonden är onödigt orörlig.

Det är mycket svårt att ta ut pengar från Utvecklingsfonden. Det går egentligen inte, om det inte är så att Unga Forskare hotas av konkurs. Det gör att det är svårt att motivera att det ska avsättas pengar för att förvaltas i Utvecklingsfonden, då ett plötsligt inkomstbortfall gör att de pengarna som avsättes i Utvecklingsfonden inte kan tillgås och alternativet är att säga upp en anställd. Det kan också vara så att det ska göras en investering inom tre år, och har därför ett överskott. Dessa pengar sätts inte in i Utvecklingsfonden för de går inte att plocka ut när väl investeringen ska genomföras. Det är onödigt och gör att dessa pengar inte växer till sig, utan snarare minskar i värdet på grund av inflation.

Förbundsstyrelsen föreslår att en enig förbundsstyrelse kan plocka ut 10 % av Utvecklingsfondens tillgångar per år vid särskilda investeringar. Då maximalt 10 % kan plockas ut, innebär det att en mindre klarsynt styrelse inte kan ruinera det som byggts upp i Utvecklingsfonden. Utöver det så måste styrelsen vara enig för att försvåra att det tas ut pengar om det inte ska användas till särskilda investeringar.

Vi hoppas att detta inlägg har underlättat Er att förstå varför vi gör de ändringar vi gör i Utvecklingsfonden och vi ser fram emot era frågor under Riksstämman!

Vänliga Hälsningar
Marcus Gidekull