Här skriver Unga Forskares kassör Nils Anlind om årets budget. Diskutera gärna på forumet

I och med strategin har budgeten fått vissa ett lite nytt utseende mot vanligt. Mindre justeringar har såklart gjorts för att bättre representera kostnaderna, men jag tänker bara gå igenom de större uppdateringarna.


I och med strategin gör vi om delar av budgeten och flyttar fokus. Nu mera hamnar verksamheterna i fokus och det ställer i respons nya krav på vår ekonomi i förbundet. Vi kan inte längre förlita oss på enbart föreningsbidrag för att finansiera vårt kansli utan här kommer verksamheterna i framtiden behöva ta allt mer ansvar ju större del av förbundet de blir. För att visa på denna förändring kan du se en kansliavgift (kansliavgiften har tidigare bakats in i “Stödfunktioner” kontot.”) som inkomstkälla i budgeten. Detta är ett första steg i att låta budgeten, precis som verksamhetsplanen, täcka HELA förbundet. 


Vi har redan nu ett minskat bidrag ifrån ungdomsstyrelsen, då ett par större föreningar valde under förra året att gå ut ur förbundet. Det innebär att de kommande inkomsterna från ungdomsstyrelsen kommer minska med ca 500 000kr om man räknar med att vi inte behöver betala ut medlemsbidrag till dessa föreningar. Detta har varit på gång tidigare men det är först nu som vi ser effekten av det.


Du har också märkt att många av kategorierna ändrat namn. Med det nya verksamhetsfokuset ändras syftet med många av våra utgifter och det vill vi också ska speglas i budgeten. Den mest omfattande namnändringen är “regionalt stöd” till “regional marknadsföring”. I takt med att distrikten får stå på egna ben kommer de inte längre få stödbidrag, istället satsar vi på att synas på regional nivå. Därav passar inte längre regionalt stöd lika bra och rubriken byts därför till regional marknadsföring. Nästan alla de andra posterna i budgeten har samma utgifter men har bytt namn. Det beror på att vi har tyckt att tidigare namn inte sammanfattat utgifterna så tydligt. Vi har med de nya namnen fokuserat på syftet med utgifterna inom varje kategori istället för den geografiska/organisatoriska nivån.

Vi har också ökat pengarna till “Stöd till Verksamhet och förvaltning”. Genom detta finns det pengar som ska kunna användas för att genomföra strategin och därmed utveckla förbundets nya verksamheter.