1981 donerade Gundel Cornelia Bab aktier till ett värde av 68 337 kr till Förbundet Unga Forskare för att bilda en fond kallad ”Gundel Cornelias stipendiefond för unga forskare”. Stiftelseförordnandet anger att ”av fondens nettoavkastning skall varje år 9/10 utjämnat till närmast lägre 100-tal kronor utdelas såsom ett eller flera stipendier. Återstoden ska läggas till kapitalet.” Vidare anger stiftelseförordnandet att ”stipendierna lämpligen bör utdelas till såsom belöning eller uppmuntran till utställare vid den årliga ’Utställningen Unga Forskare’.

För utdelning år 2013 går det att söka upp till 88 000kr.

Ansökan skall innehålla belopp som söks, samt vilket syfte pengarna skall användas i.
Skicka in er ansökan senast den 27 december till 
nils.anlind[a]ungaforskare[.}org.