Utlysning- Utvecklingsfonden

Unga Forskares Utvecklingsfond syftar till att utveckla förbundet, dess distrikt och föreningar samt deras verksamhet i enlighet med förbundets syfte. Det sker genom att varje år dela ut 90% av avkastningen av Utvecklingsfonden. Utdelning kommer främst ske till verksamheter som uppföljer en eller flera av följande kriterier:

  • direkt uppfyller förbundets syfte

  • innehåller nyskapande moment

  • har potential att långsiktigt stå på egna ben

  • utbildande karaktär för nyckelpersoner.

För året 2014 kan man söka upp till 6400kr. Ansökan skall innehålla belopp som söks, samt vilket syfte pengarna skall användas i och hur det relaterar till ovannämda kriterier. Skicka in er ansökan till nils.anlind@ungaforskare.se senast den 27 december.