Platserna tog snabbt slut och väntelistorna är långa till AstraZenecas Sommarforskarskola 2014 som drar i gång idag. Intresset står i kontrast till den sedan länge förutspådda bristen på ingenjörer, tekniker och naturvetare de kommande åren.
-När elevernas egen nyfikenhet sätts i centrum så ser vi att naturvetenskap och teknik blir attraktivt och roligt, säger Laura Alexis, koordinator för AstraZenecas Sommarforskarskola.
52 elever i åldern 14-17 år deltar mellan 16-27 juni i spännande laborationer, lektioner och studiebesök. De bygger till exempel egna ”vindkraftverk” samt odlar bakterier som de sedan undersöker i egenkonstruerade mikroskop. Det arbetas med problembaserat lärande på temat ”En hållbar värld”. Verksamheten håller till i moderna labbsalar på KTH i Stockholm. Handledarna är studenter på naturvetenskapliga och tekniska utbildningar.
-Det ska bli spännande att se elevernas egen upptäckarglädje få chans att blomma ut. Med en pedagogik som kopplar studierna till verkligheten, och med handledare som själva är ungdomar, är vår förhoppning att man kan väcka inspiration och vilja att välja en framtid inom naturvetenskap och teknik, säger Laura Alexis.
Journalister är välkomna att besöka sommarforskarskolan på KTH i Stockholm, vardagar mellan 9.00-15.00, 16-27 juni
Kontakt: Laura Alexis, koordinator AstraZenecas Sommarforskarskola, 0730-37 86 02, laura@sommarforskarskolan.se
www.sommarforskarskolan.se