Vill du ut och resa i världen med Unga Forskare, eller kanske ha världens bästa sommarjobb i sommar? Då ska du inte missa att ansöka till detta, senast på söndag 11 januari! Bli reseledare för någon av Utställningens vinnarresor till USA, Kina eller Italien, eller jobba på någon av våra två sommarforskarskolor! Anonserna hittar du här:

Reseledare

Handledare AstraZeneca Sommarforskarskola

Koordinator AstraZeneca Sommarforskarskola

Handledare Scania Sommarforskarskola