I början på mars hade förbundsstyrelsen arbetshelg på kansliet i Stockholm. Under helgens kodnamn AH-15-1 (vad kan det stå för, måntro?) bjöds det både på intensiva diskussioner och födelsedagsfirande. 
Framförallt arbetade vi med övergången till en ny generalsekreterare (GS), då Daniel Madhani i mars lämnar oss efter en föredömlig insats. GS har det operativa ansvaret för verksamheten, och spelar därmed en nyckelroll genom att dagligen befinna sig i händelsernas epicentrum. Styrelsens rekryteringsgrupp bollade frågor med övriga ledamöter, och för att färdigställa en passande kravprofil använde vi oss bland annat av metoden scenario building. Vi målade upp visioner för förbundets framtid, vi tog reda på vem som skulle kunna föra oss dit, och vi försökte reda ut var vi hittar denna person.
Dessutom höll ers undertecknad ett pass om Analytical Hierarchy Process – en matematisk metod som hjälper beslutsfattare ta mer välgrundade beslut – och Ordförande Diana föreläste om juridik och arbetsrätt inom ideell sektor – för vilka rättigheter och skyldigheter har vi egentligen som medlemmar och ledamöter i Förbundet? Vad måste vi göra? Vad får vi absolut inte göra? Sedan fortsatte vi det tidigare påbörjade arbetet med att ta fram mål för våra verksamheter. I detta arbete använder vi oss av SMART-kriterierna – specific, measurable, attainable, relevant, time-bound – för att kunna formulera mål som för hela Förbundet i samma – och rätt – riktning. Under lunch och middag diskuterades bemannad rymdfärd och träningsvärk. På kvällen var det frågesport med tema vetenskap. 
Slutligen hade Diana lyckats fylla år sen senaste styrelsehelgen, och belönades med chokladtårta från Vetekatten och specialbeställt pussel. Det var en liten present på en liten helg, i en lite större styrelse i ett större förbund, i ett större land på en större planet i ett större solsystem i en större galax och så vidare – en pusselbit i taget, från vetgirigheten till vetenskapen, med aldrig sinande fascination.

Vi ses om en månad.

Jacob Lagerros, styrelseledamot